EU Projekt

Europska Unija Zajedno do fondova EU
Projekt www Jungle Tribe je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt www Jungle Tribe

U svrhu jačanja tržišne pozicije, povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja, poduzeće Neobična putovanja d.o.o. je projektom www Jungle Tribe uložilo u poboljšanje te nadogradnju internetske stranice te time pospješilo i prezentiranje svojih proizvoda i usluga.

Naziv projekta: www Jungle Tribe
Korisnik: Neobična putovanja d.o.o.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je doprinos jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja poduzeća primjenom ili poboljšanjem mrežnih rješenja te doprinos razvoju informacijskog društva u RH.

Prvi specifični cilj projekta je povećanje broja ulaganja poduzeća Neobična putovanja d.o.o. u prezentaciju svojih proizvoda i usluga putem mrežnih rješenja

Očekivani rezultat je povećanje aktivnosti ulaganja poduzeća u unapređenje poslovne web stranice te će se unaprijediti 2 web rješenja.

Drugi specifični cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća Neobična putovanja d.o.o.
Kao rezultat projekta očekuje se povećanje poslovne aktivnosti i prihoda od prodaje.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta je 104.250,00 HRK, a ukupan iznos prihvatljivih troškova je 96.000,00 HRK. Očekivana bespovratna sredstva (EU potpora) iznose 67.200,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: 15.10.2018. - 15.10.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Maja Kovačić maja.jungletribe@gmail.com

 

Kako bi olakšali pristup stranici slabovidnim osobama, web stranica je dizajnirana tako da se u postavkama web preglednika prikaz može zumirati bez gubitka kvaliteta prikaza. Također, boje dizajna daju dobar kontrast teksta u odnosu na podlogu čime je olakšano čitanje sadržaja

Sadržaj ovoga teksta isključiva je odgovornost tvrtke Neobična putovanja d.o.o. turistička agencija.

Plakat:

 

Projekt Softver za Neobična putovanja

Projektom “Softver za Neobična putovanja” poduzeće Neobična putovanja d.o.o. u poslovanje je implementiralo novu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, odnosno softversko rješenje u svrhu jačanja tržišne pozicije te povećanja konkurentnosti I učinkovitosti poslovanja. Softverom je poboljšana kvaliteta poslovanja, omogućeno upravljanje prodajnim, nabavnim, servisnim I internim aktivnostima, te je ostvarena bolja organiziranost poslovanja.

Naziv projekta: Softver za Neobična putovanja

Korisnik: Neobična putovanja d.o.o.

Opći cilj projekta je doprinos razvoju informacijskog društva te jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a u Republici Hrvatskoj primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.

Specifični ciljevi projekta su:

- Povećanje ulaganja poduzeća Neobična putovanja d.o.o. u informacijske i komunikacijske i doprinos razvoju informacijskog društva.

- Unapređenje 9 poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja u poduzeću Neobična putovanja d.o.o.

- Povećanje konkurentnosti poduzeća Neobična putovanja d.o.o. – kao rezultat provedbe projekta očekuje se povećanje prihoda od prodaje

- Zapošljavanje novih djelatnika u poduzeću Neobična putovanja d.o.o.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta je 219.228,50 HRK, ukupan iznos prihvatljivih troškova je 159.102,80 HRK, ukupni iznos bespovratnih sredstava je 103.416,82 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 05.02.2019. - 04.07.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Maja Kovačić, maja.jungletribe@gmail.com

Sadržaj ovoga teksta isključiva je odgovornost tvrtke Neobična putovanja d.o.o. turistička agencija.