EU Projekt

Europska Unija Zajedno do fondova EU
Projekt www Jungle Tribe je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt www Jungle Tribe

U svrhu jačanja tržišne pozicije, povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja, poduzeće Neobična putovanja d.o.o. je projektom www Jungle Tribe uložilo u poboljšanje te nadogradnju internetske stranice te time pospješilo i prezentiranje svojih proizvoda i usluga.

Naziv projekta: www Jungle Tribe
Korisnik: Neobična putovanja d.o.o.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je doprinos jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja poduzeća primjenom ili poboljšanjem mrežnih rješenja te doprinos razvoju informacijskog društva u RH.

Prvi specifični cilj projekta je povećanje broja ulaganja poduzeća Neobična putovanja d.o.o. u prezentaciju svojih proizvoda i usluga putem mrežnih rješenja

Očekivani rezultat je povećanje aktivnosti ulaganja poduzeća u unapređenje poslovne web stranice te će se unaprijediti 2 web rješenja.

Drugi specifični cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća Neobična putovanja d.o.o.
Kao rezultat projekta očekuje se povećanje poslovne aktivnosti i prihoda od prodaje.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta je 104.250,00 HRK, a ukupan iznos prihvatljivih troškova je 96.000,00 HRK. Očekivana bespovratna sredstva (EU potpora) iznose 67.200,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: 15.10.2018. - 15.10.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Maja Kovačić maja.jungletribe@gmail.com

 

Kako bi olakšali pristup stranici slabovidnim osobama, web stranica je dizajnirana tako da se u postavkama web preglednika prikaz može zumirati bez gubitka kvaliteta prikaza. Također, boje dizajna daju dobar kontrast teksta u odnosu na podlogu čime je olakšano čitanje sadržaja

Sadržaj ovoga teksta isključiva je odgovornost tvrtke Neobična putovanja d.o.o. turistička agencija.

Plakat:

 

Projekt Softver za Neobična putovanja

Projektom “Softver za Neobična putovanja” poduzeće Neobična putovanja d.o.o. u poslovanje je implementiralo novu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, odnosno softversko rješenje u svrhu jačanja tržišne pozicije te povećanja konkurentnosti I učinkovitosti poslovanja. Softverom je poboljšana kvaliteta poslovanja, omogućeno upravljanje prodajnim, nabavnim, servisnim I internim aktivnostima, te je ostvarena bolja organiziranost poslovanja.

Naziv projekta: Softver za Neobična putovanja

Korisnik: Neobična putovanja d.o.o.

Opći cilj projekta je doprinos razvoju informacijskog društva te jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a u Republici Hrvatskoj primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.

Specifični ciljevi projekta su:

- Povećanje ulaganja poduzeća Neobična putovanja d.o.o. u informacijske i komunikacijske i doprinos razvoju informacijskog društva.

- Unapređenje 9 poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja u poduzeću Neobična putovanja d.o.o.

- Povećanje konkurentnosti poduzeća Neobična putovanja d.o.o. – kao rezultat provedbe projekta očekuje se povećanje prihoda od prodaje

- Zapošljavanje novih djelatnika u poduzeću Neobična putovanja d.o.o.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta je 219.228,50 HRK, ukupan iznos prihvatljivih troškova je 159.102,80 HRK, ukupni iznos bespovratnih sredstava je 103.416,82 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 05.02.2019. - 04.07.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Maja Kovačić, maja.jungletribe@gmail.com

Sadržaj ovoga teksta isključiva je odgovornost tvrtke Neobična putovanja d.o.o. turistička agencija.

Europska Unija Zajedno do fondova EU
Projekt www Jungle Tribe je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj