San Marino

San Marino

San Marino je po veličini treća najmanja republika u Europi, nakon Vatikana i Monaca, a smještena je u istočnom djelu Apeninskog poluotoka. Legenda kaže da je San Marino osnovao Sv. Marin s otoka Raba. Zbog progona kršćana sklonio se na obližnje brdo Monte Titano, gdje je izgradio malu kapelu. Ta kapela je činila jezgru budućeg grada - San Marino, glavnog grada istoimene republike koja je osnovana 301. godine i danas broji oko 32.000 stanovnika.