Projekt www Jungle Tribe

U svrhu jačanja tržišne pozicije, povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja, poduzeće Neobična putovanja d.o.o. je projektom www Jungle Tribe uložilo u poboljšanje te nadogradnju internetske stranice te time pospješilo i prezentiranje svojih proizvoda i usluga.

Naziv projekta: www Jungle Tribe
Korisnik: Neobična putovanja d.o.o.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je doprinos jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja poduzeća primjenom ili poboljšanjem mrežnih rješenja te doprinos razvoju informacijskog društva u RH.

Prvi specifični cilj projekta je povećanje broja ulaganja poduzeća Neobična putovanja d.o.o. u prezentaciju svojih proizvoda i usluga putem mrežnih rješenja

Očekivani rezultat je povećanje aktivnosti ulaganja poduzeća u unapređenje poslovne web stranice te će se unaprijediti 2 web rješenja.

Drugi specifični cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća Neobična putovanja d.o.o.
Kao rezultat projekta očekuje se povećanje poslovne aktivnosti i prihoda od prodaje.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta je 104.250,00 HRK, a ukupan iznos prihvatljivih troškova je 96.000,00 HRK. Očekivana bespovratna sredstva (EU potpora) iznose 67.200,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: 15.10.2018. - 15.10.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Maja Kovačić maja.jungletribe@gmail.com

Sadržaj ovoga teksta isključiva je odgovornost tvrtke Neobična putovanja d.o.o. turistička agencija.

Europska Unija Zajedno do fondova EU
Projekt www Jungle Tribe je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj