Projekt www Jungle Tribe

U svrhu jačanja tržišne pozicije, povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja, poduzeće Neobična putovanja d.o.o. je projektom www Jungle Tribe uložilo u poboljšanje te nadogradnju internetske stranice te time pospješilo i prezentiranje svojih proizvoda i usluga.

Naziv projekta: www Jungle Tribe
Korisnik: Neobična putovanja d.o.o.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je doprinos jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja poduzeća primjenom ili poboljšanjem mrežnih rješenja te doprinos razvoju informacijskog društva u RH.

Prvi specifični cilj projekta je povećanje broja ulaganja poduzeća Neobična putovanja d.o.o. u prezentaciju svojih proizvoda i usluga putem mrežnih rješenja

Očekivani rezultat je povećanje aktivnosti ulaganja poduzeća u unapređenje poslovne web stranice te će se unaprijediti 2 web rješenja.

Drugi specifični cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća Neobična putovanja d.o.o.
Kao rezultat projekta očekuje se povećanje poslovne aktivnosti i prihoda od prodaje.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta je 104.250,00 HRK, a ukupan iznos prihvatljivih troškova je 96.000,00 HRK. Očekivana bespovratna sredstva (EU potpora) iznose 67.200,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: 15.10.2018. - 15.10.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Maja Kovačić maja.jungletribe@gmail.com

Sadržaj ovoga teksta isključiva je odgovornost tvrtke Neobična putovanja d.o.o. turistička agencija.