Projekt Softver za Neobična putovanja

Projektom “Softver za Neobična putovanja” poduzeće Neobična putovanja d.o.o. u poslovanje je implementiralo novu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, odnosno softversko rješenje u svrhu jačanja tržišne pozicije te povećanja konkurentnosti I učinkovitosti poslovanja. Softverom je poboljšana kvaliteta poslovanja, omogućeno upravljanje prodajnim, nabavnim, servisnim I internim aktivnostima, te je ostvarena bolja organiziranost poslovanja.

Naziv projekta: Softver za Neobična putovanja

Korisnik: Neobična putovanja d.o.o.

Opći cilj projekta je doprinos razvoju informacijskog društva te jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a u Republici Hrvatskoj primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.

Specifični ciljevi projekta su:

- Povećanje ulaganja poduzeća Neobična putovanja d.o.o. u informacijske i komunikacijske i doprinos razvoju informacijskog društva.

- Unapređenje 9 poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja u poduzeću Neobična putovanja d.o.o.

- Povećanje konkurentnosti poduzeća Neobična putovanja d.o.o. – kao rezultat provedbe projekta očekuje se povećanje prihoda od prodaje

- Zapošljavanje novih djelatnika u poduzeću Neobična putovanja d.o.o.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta je 219.228,50 HRK, ukupan iznos prihvatljivih troškova je 159.102,80 HRK, ukupni iznos bespovratnih sredstava je 103.416,82 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 05.02.2019. - 04.07.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Maja Kovačić, maja.jungletribe@gmail.com

Sadržaj ovoga teksta isključiva je odgovornost tvrtke Neobična putovanja d.o.o. turistička agencija.