Projekt Softver za Neobična putovanja

Projektom “Softver za Neobična putovanja” poduzeće Neobična putovanja d.o.o. u poslovanje je implementiralo novu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, odnosno softversko rješenje u svrhu jačanja tržišne pozicije te povećanja konkurentnosti I učinkovitosti poslovanja. Softverom je poboljšana kvaliteta poslovanja, omogućeno upravljanje prodajnim, nabavnim, servisnim I internim aktivnostima, te je ostvarena bolja organiziranost poslovanja.

Naziv projekta: Softver za Neobična putovanja

Korisnik: Neobična putovanja d.o.o.

Opći cilj projekta je doprinos razvoju informacijskog društva te jačanju tržišne pozicije, povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a u Republici Hrvatskoj primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.

Specifični ciljevi projekta su:

- Povećanje ulaganja poduzeća Neobična putovanja d.o.o. u informacijske i komunikacijske i doprinos razvoju informacijskog društva.

- Unapređenje 9 poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja u poduzeću Neobična putovanja d.o.o.

- Povećanje konkurentnosti poduzeća Neobična putovanja d.o.o. – kao rezultat provedbe projekta očekuje se povećanje prihoda od prodaje

- Zapošljavanje novih djelatnika u poduzeću Neobična putovanja d.o.o.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta je 219.228,50 HRK, ukupan iznos prihvatljivih troškova je 159.102,80 HRK, ukupni iznos bespovratnih sredstava je 103.416,82 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 05.02.2019. - 04.07.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Maja Kovačić, maja.jungletribe@gmail.com

Sadržaj ovoga teksta isključiva je odgovornost tvrtke Neobična putovanja d.o.o. turistička agencija.

Europska Unija Zajedno do fondova EU
Projekt www Jungle Tribe je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj