Prag Prvi Maj

Prag Prvi Maj

Prvi Maj u Zlatnom gradu!

FIRST MINUTE CIJENA 1.115kn - HOSTEL A&O  DO 06.04.2019.

Period putovanja 26.04. - 01.05.2019.

Bogata povijest i arhitektura stara nekoliko stotina stoljeća ... Prijestolnica Češke u svom najsjajnijem izdanju! Grad u kojem se miješaju umjetnički stilovi, gdje možete vidjeti prekrasne fasade, spomenike kulture, super se provesti i zauvijek ga zapamtiti. Karlov most, astronomski sat Orloj, Starogradski trg, Trg Republike, Narodni muzej, Zlatna ulica, Narodno kazalište, Crkva Sv. Gospe od Tina, katedrala Sv. Vida, Hradčani ...

Prag je bajkovit grad, u kojem ćete pronaći inspiraciju i u kome će vam svaki trenutak biti za pamćenje. Iskoristite priliku da obiđete znamenitosti grada, ali i da uživate u njegovim čarima, u kuhinji i naravno u češkom pivu.

Prijestolnicu Češke godišnje posjeti oko 6 milijuna ljudi, da vidi prije svega top znamenitosti: Karlov most građen po nevjerojatnim matematičkim izračunima, Orloj - astronomski sat, najveći dvorac na svijetu - Praški dvorac, grafite sa slikom Johna Lennona u Maloj Strani, ali i čuvene pivnice .

Fakultativni izlet organiziramo u Dresden, "grad feniks" koji se digao iz pepela poslije Drugog svjetskog rata. Danas, zbog ljepote kojom osvaja sve posjetitelje, zovu ga "Firenca na Elbi".

Prijave i informacije:

JUNGLE TRIBE HRVATSKA

Ilica 89/1 (u dvorištu), Zagreb

+385 1 560 1600

+385 1 7987 728

email: jungletribe.hr@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 11-15h

PLAN I PROGRAM PUTA:

Dan 1 (26.04.2019): Polazak autobusa s parkinga parkinga ispred Muzeja Jugoslavije (Kuće cvijeća)   u 18:00h. Upoznavanje u busu, euforija i dobra muzika... Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke s usputnim pauzama zbog obavljanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata ovisno o lokaciji i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 2 (27.04.2019): Dolazak u Prag u prijepodnevnim satima. Fakultativni obilazak grada: Starogradski Trg, sat Orloj, katedrala Svete Gospe od Tina, crkva Svetog Nikole, židovska četvrt, katedrala Svetog Vida, Praški dvor i Zlatna ulica, spomenik Karlu IV, Karlov most. Smještaj u hostel u popodnevnim satima. Noćenje.

Dan 3 (28.04.2019): Doručak. Fakultativni izlet u Dresden, “Firencu na Elbi” u Saksonskom trokutu. Obilazak palače Zwinger, opere Semperoper, Državni muzej, protestantska crkva Bogorice. Povratak u Prag. Noćenje.

Dan 4 (29.04.2019): Doručak. Fakultativan odlazak u Češki Krumlov, jedan od najpoznatijih gradova Češke u kojem ćete čuti misteriozne priče o vampirima. Obilazimo: Krumlovski dvorac, gradska zdanja i spomenike karakteristične u stilu gotike, renesanse i baroka, gotičku crkvu Sv. Vida. Povratak u Prag. Fakultativna vožnja brodom po Vltavi.  Noćenje.

Dan 5 (30.04.2019): Doručak. Pakiranje stvari i napuštanje soba. Stvari stavljamo u autobus, a mi imamo slobodno vrijeme za kupnju suvenira, aktivnosti po želji i opraštanje od “zlatnog grada“. Popodne fakultativna vožnja brodom po Vltavi. Polazak za Beograd u večernjim satima. Noćna vožnja preko Slovačke i Mađarske s usputnim pauzama zbog obavljanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata ovisno o lokaciji i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 6 (01.05.2019): Dolazak u Beograd u prijepodnevnim satima.

CIJENE I UVJETI:

Termin - hostel A&O

26.04.2019.

FIRST MINUTE cijena (do 06.04.2019.)

1.175 kn

REGULARNA cijena (nakon 06.04.2019.)

1.255 kn

(Diners do 12 rata, Maestro Erste bank do 12 rata)

CIJENA ZA GOTOVINU:

Termin - hostel A&O

26.04.2019.

FIRST MINUTE cijena (do 06.04.2019.)

1.115 kn (149 €)

REGULARNA cijena (nakon 06.04.2019.)

1.190 kn (159 €)

(U cijenu je uključeno 5% popusta za gotovinsko plaćanje)

*Cijene su informativne i formirane prema prodajnom tečaju eura Raiffeisen Bank na dan 18.01.2019. i mijenjaju se ovisno o prodajnom tečaju eura na dan uplate zadnje rate.

Uvjeti plaćanja: Prilikom prijavljivanja plaća se 400kn a ostatak cijene putovanja plaća se najkasnije 6 tjedana prije polaska (za kartično plaćanje 8 tjedana prije polaska).

Prijavljivanje: preporučujemo ranije prijave jer je broj mjesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti ispravne podatke s putovnice, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od izdavanja avio karata s pogrešnim imenom. Prijava vrijedi isključivo uz uplatu rezervacije. Nakon prijavljivanja potrebno je aplicirati za dobivanje vize. Dokumente za vizu potrebno je dostaviti najkasnije mjesec dana prije puta. Ukoliko putnici ne dostave dokumente za vize u navedenom roku, dužni su sami osigurati vizu za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su kopiju vize dostaviti najkasnije mjesec dana prije puta. Nakon izdavanja avio karata nije moguće odustajanje od aranžmana.

Cijena putovanja uključuje:

 • kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • 3 noćenja s doručkom (buffet) u hostelu A&O u 1/2 sobama
 • prijevoz visokopodnim autobusima (A/C, audio/video oprema) na navedenim relacijama

Cijena putovanja ne uključuje:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje
 • fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-povijesne spomenike
 • individualne troškove  u smještaju i za vrijeme putovanja

 

Napomene :

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL s licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti podatke s putovnice s kojom će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik provjeri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje
 • Sve putovnice moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu uslijed izvanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije dane usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je sve putnike upoznati s ugovorenim programom putovanja, uvjetima plaćanja i viziranja i OPĆIM UVJETIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
 • Putnici su dužni dva dana prije puta provjeriti točno vrijeme i mjesto polaska grupe
 • Putnik je dužan sam se upoznati s pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i poštivati važeće zakonske carinske propise
 • U prijevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prijevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne kućice itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora s predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen s putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca
 • Putnik je dužan poštivati satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo putnika isključiti s putovanja
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu s planom i programom puta pauze se prave svakih 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prijevoza, putnik prihvaća sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu
 • Aranžman je rađen na bazi od minimum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za europska putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za europska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prijevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju vrijede uvjeti avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prijevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni sami platiti novonastale troškove i agencija ne može utjecati na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost uslijed promjena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobivene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prijevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ako je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene prije početka putovanja uslijed promjene u tečaju razmjene valute ili promjene u tarifama prijevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcijske doplate u vezi s planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ako neki putnik sam odluči promijeniti dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku osigura transfer / raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj / drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu suglasnost roditelja.
 • Zbog poštivanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštivanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Europske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Europske Unije(TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o osobnim dokumentima i novcu.
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPĆI UVJETI PUTOVANJA usklađeni s YUTA standardom

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ako postoji mogućnost, agencija se trudi izaći u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu s pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo ovise o smještajnom objektu (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan poštivati pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost uslijed sankcija od strane osoblja smještajnog objekta
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u danom trenutku. Agencija nije u mogućnosti klijentima potvrditi hoće li kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski krevet), kao ni kat u samom smještaju. Klijent je uplatom aranžmana suglasan s tom činjenicom i uvjetima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz nadoplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji s nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi plaćati doplatu, prihvaća da se spoji s bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i spol suputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neugodnosti ili neslaganja koje putnici mogu imati na putu.

Napomene u vezi s fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obvezni dio putovanja
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenjivi i ovise o slobodnim terminima po lokalitetima, broju prijavljenih putnika i objektivnim okolnostima
 • Fakultativni izleti se realiziraju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti utjecati na stvari Van dometa agencija vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvaća sve uvjete lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može utjecati na duljinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvaća uvjete lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uvjetima obavijesti suputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguće, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.

Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju s predviđenim programom i uvjetima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi s vizama:

 • Putnici su obvezni upoznati se s viznim režimom države u koju putuju
 • Pojedine ambasade zahtijevaju osobno prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni poštivati pravila ambasade
 • Putnici su dužni dokumente za viziranje dostaviti najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ako ih ne dostave u navedenom roku, dužni su si sami osigurati vizu za putovanje
 • Agencija ne garantira dobivanje vize i nije ovlaštena utvrđivati valjanost dokumenata
 • U slučaju nedobivanja vize agencija ne snosi odgovornost

 

Prag je glavni grad Češke Republike i jedan od najpopularnijih gradova u istočnoj Europi. Njegova privlačnost leži u 600 godina staroj arhitekturi netaknutoj tijekom ratova. Centar grada je pod zaštitom UNESCO-a. Grad sagrađen pokraj rijeke Vltave, nikada nije prestao očaravati posjetioce, slikare, fotografe i pjesnike. Glavna atrakcija je povijesni dio grada smješten u centru današnjeg Praga, kao i stari praški grad.

OPISI SMJEŠTAJNIH OBJEKATA:

A&O Hostel pripada poznatom lancu hostela i udaljen je 5000m od Vaclavskih namjesti. Od hotela do centra grada se stiže tramvajem, metroom ili autobusom za 30ak minuta. Sobe u hostelu su dvokrevetne. Sve sobe imaju privatnu kupaonicu. U hostelu se nalazi kuhinja i bar kao i chill zona. Besplatan Wi-fi je dostupan svuda u hostelu. Usluga je na bazi noćenja s doručkom.

Dresden
Dresden, grad koji s ponosom nosi nadimak "Firenca na Elbi". Bio je sravnjen sa zemljom u Drugom svjetskom ratu, a izdigao se još mnogo ljepši. Njegova tragedija i životna priča dogodila se u Drugom svjetskom ratu kada su Britanci i Amerikanci izveli masovno bombardiranje grada u kojem je oko 80% grada uništeno. Dresden je poznat kao grad kulture i umjetnosti, a najveća turistička atrakcija je zgrada opere Semperoper. Posjetit ćemo i Zvinger, vrhunac barokne umjetnosti s kompleksom muzeja i galerija, "Vrata krune" na ulazu u gradske zidine, Palača kulture, Plavo čudo- most preko Labe, Terasa Europe s pogledom na Labu. Grad su osnovali Slaveni pod nazivom Drežďany, što je starolužičko-srpski naziv za stanovnike močvara, odnosno šuma na močvarnim riječnim obalama.

Češki Krumlov
Na rijeci Vltavi smjestio se ovaj zanimljivi gradić iz 13. stoljeća. Najljepši pogled na grad nude njegove zidine a ono što ga čini posebnim su misteriozne priče o vampirima. Češki Krumlov jedan je od najočuvanijih starih gradova Češke, zbog čega se nalazi na UNESCO-vom popisu svjetske baštine. Iako na prvi pogled sve kuće izgledaju kao da su tek sagrađene, ne vjerujte prvom dojmu: one su obnovljene, ali većina je sagrađena u 16. i 17. stoljeću. Češki Krumlov jedno je od najpopularnijih mjesta, koje privlači svojom prelijepom arhitekturom i mnogobrojnim umjetničkim djelima smještenim u starom dijelu grada i Krumlovskom dvorcu. Poznat je i kao kulturni centar, jer je tijekom godine domaćin nekoliko manifestacija i festivala. Nevjerojatna ljepota Češkog Krumlova privukla je i brojne režisere, pa su na njegovim ulicama snimani mnogi filmovi (Hostel, Illusionist, Traumstadt). U gradu se nalazi i čuvena pivovara Eggenberg.