Pariz Nova godina

Pariz Nova godina

Nova godina u gradu svjetlosti.

POPUNJENO

FIRST MINUTE CIJENA do 03.11. 1.415kn

PRIJEVOZ + 3 NOĆENJA U HOTELU!

Period putovanja: 28.12.2018. - 04.01.2019.

Jedinstvena prilika da uživate u čarima jednog od najlepših gradova na svijetu, "gradu svjetlosti".. Mnogi ga smatraju gradom ljubavi, romantike, gradom u kojemu su mnogi umjetnici našli svoju inspiraciju.

Zaštitni znak grada je svakako Eiffelov toranj. Međutim, u Parizu ima toliko mogućnosti i toliko toga za vidjeti da nećete znati gdje prvo krenuti. Rijeka Seine, Arc de Triomphe, Notre Dame, Louvre, Disneyland, Latinska četvrt, Montmartre, Bastille, Moulin Rouge, Saint-Denis samo su neke od mnogobrojnih znamenitosti i atrakcija koje možete vidjeti u ovome gradu.

Mi Vas vodimo u sam centar, da kušate vino, sireve, da prošećete Elysianskim poljima i da uživate u umjetničkim djelima na PLACE DU TERTRE, da vidimo zlatnu kupolu Invalida i Napolenov grob, Egipatski obelisk na Concordu, najstariji most Pont Neuf, Per Lashez - groblje na kome su sahranjeni John Lennon, Marie Curie, Edit Piaf ...

Fakultativni izlet u Versailles, veličanstveni dvorac francuskih kraljeva, gdje obilazimo Dvoranu ogledala u kojoj je potpisan Versajski mir (kojim je završen Prvi svjetski rat), skulpture u parku koje glorificiraju "Kralja sunca" (Luja XIV) i prikazuju teme iz mitologije, Salon rata i mira ...

Fakultativno krstarimo Seineom, gdje uživamo u pogledu na Eiffelov toranj, Trokadero, Champ de Mars, Narodnu skupštinu, Muzej d'Orsay, Concord, otoke Site i Sen Lui, most Aleksandra III ...

Prijave i informacije:

JUNGLE TRIBE HRVATSKA

Ilica 89/1 (u dvorištu), Zagreb

+385 1 560 1600

+385 1 7987 728

email: jungletribe.hr@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 11-15h

Dan 1: Polazak iz Zagreba u kasnim večernjim satima. Noćna vožnja preko Slovenije, Austrije i Njemačke s kraćim usputnim pauzama radi odmora putnika na 3-4 sata, ovisno o lokaciji i opremljenosti benzinskih crpki.

Dan 2: Dolazak u Munchen u prijepodnevnim satima. Slobodno vrijeme za šetnju,klopu i obilaske. Fakultativno: Karlsplatz, Frauenkirche, Stara i Nova vijećnica, pivnica Hofbrauhaus, Engleski vrt... Polazak za Pariz u večernjim satima. Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora putnika na 3-4 sata u ovisnosti od lokacije i opremljenosti benzinskih crpki.

Dan 3: Stižemo u Pariz u prijepodnevnim satima. Fakultativni obilasci - Louvre, Arc de Triomphe, Eiffelov toranj, Notre Dame, Latinska četvrt...Smještaj u hotel u popodnevnim satima. Slobodno vrijeme za uživanje u gradu svijetosti.  Noćenje.

Dan 4: Fakultativni izlet u Versailles, dvorac francuskih kraljeva. Povratak u Pariz, odmor i planiranje novogodišnjeg provoda. Fešta na ulicama počinje u podnevnim satima i traje do rano ujutro. Energija i ljubav će se širiti u zraku najromantičnijeg grada. Svijeće, lampioni, vatromet, Seine, Eiffelov toranj u milijun boja... Noć koju ćete pamtiti čitavog života. Sretna Nova godina! Povratak u hotel. Noćenje.

Dan 5: Prijepodnevni fakultativni obilazak Montmartrea i bazilike Svetog srca, zatim Pigallea i trga kazališnih umjetnika i slikara. Fakultativno krstarenje Seinom. Noćenje.

Dan 6: Pakiranje stvari i napuštanje soba. Imamo slobodan dan za obilaske i oproštaj od predivnog grada. Polazak za Austriju u večernjim satima. Noćna vožnja preko Njemačke i Austrije s usputnim kraćim zadržavanjima radi odmora na 3-4 sata, ovisi o lokaciji i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 7: Dolazak u Salzburg u jutarnjim satima. Mozartov grad, poznat je po svojim građevinama i umjetničkim zbirkama. Grad je važan kulturni, ekonomski i politički centar zemlje. Slobodno vrijeme za fakultativne obilaske i šetnju. Polazak za Zagreb u večernjim satima. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi reguliranja carinskih formalnosti i  kraćim usputnim pauzama radi odmora putnika na 3-4 sata u ovisnosti od lokacije i opremljenosti benzinskih crpki.

Dan 8: Dolazak u Zagreb u ranim jutarnjim satima.

POPUNJENO

Cijena:

FIRST MINUTE cijena do 03.11. 1.490kn

Cijena nakon 03.11. 1.650kn

(Diners do 12 rata, Maestro Erste bank do 12 rata)

Cijena za gotovinu:

FIRST MINUTE CIJENA 1.415kn za prijave do 03.11.

Cijena nakon 03.11. 1.565kn

(U cijenu je uključeno 5% popusta za gotovinsko plaćanje)

Prilikom prijave plaća se 400 kn, a ostatak se plaća najkasnije mjesec dana prije putovanja.

 

Cijena putovanje uključuje:

 • kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • prijevoz visokopodnim autobusima (A/C, audio i video oprema) na navedenim relacijama
 • 3 noćenja u hotelu u trokrevetnim sobama

Cijena putovanja NE uključuje

 • međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • fakultativne obilaske i ulaznice za muzeje
 • boravišnu taksu u iznosu od 3 eura ukupno za sve tri noći
 • doplatu za dvokrevetnu sobu u iznosu 230kn po osobi za sve tri noći
 • individualne troškove u hotelima i za vrijeme putovanja

 

Napomene :

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL s licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti podatke putovnice s kojom će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik provjeri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Sve putovnice moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu uslijed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije dane usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je sve putnike upoznati s ugovorenim programom putovanja, uvjetima plaćanja i viziranja i OPĆIM UVJETIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
 • Putnici su dužni dva dana prije puta provjeriti točno vrijeme i mjesto polaska grupe
 • Putnik je dužan sam se upoznati s pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i poštivati važeće zakonske carinske propise
 • U prijevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prijevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point postaja, naplatne kućice itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora s predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen s putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca
 • Putnik je dužan poštivati satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo putnika isključiti s putovanja
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu s planom i programom puta pauze se prave svakih 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prijevoza, putnik prihvaća sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu
 • Aranžman je rađen na bazi od minimum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za europska putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za europska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prijevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju vrijede uvjeti avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prijevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni sami platiti novonastale troškove i agencija ne može utjecati na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost uslijed promjena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobivene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prijevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene prije početka putovanja uslijed promjene u tečaju razmjene valute ili promjene u tarifama prijevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcijske doplate u vezi s planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči promijeniti dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku osigura transfer / raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj / drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu suglasnost roditelja.
 • Zbog poštivanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštivanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Europske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Europske Unije(TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o osobnim dokumentima i novcu.
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPĆI UVJETI PUTOVANJA usklađeni s YUTA standardom

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi izaći u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu s pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo ovise o smještajnom objektu (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan poštivati pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost uslijed sankcija od strane osoblja smještajnog objekta
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u danom trenutku. Agencija nije u mogućnosti klijentima potvrditi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski krevet), kao ni kat u samom smještaju. Klijent je uplatom aranžmana suglasan s tom činjenicom i uvjetima smještaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz nadoplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji s nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi plaćati doplatu, prihvaća da se spoji s bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i spol suputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neugodnosti ili neslaganja koje putnici mogu imati na putu.


Napomene u vezi s fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obvezni dio putovanja
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenjivi i ovise o slobodnim terminima po lokalitetima, broju prijavljenih putnika i objektivnim okolnostima
 • Fakultativni izleti se realiziraju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti utjecati na stvari Van dometa agencija vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvaća sve uvjete lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može utjecati na duljinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvaća uvjete lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uvjetima obavijesti suputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguće, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju s predviđenim programom i uvjetima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi s vizama:

 • Putnici su obvezni upoznati se sa viznim režimom države u koju putuju
 • Pojedine ambasade zahtijevaju osobno prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni poštivati pravila ambasade
 • Putnici su dužni dokumente za viziranje dostaviti najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su si sami osigurati vizu za putovanje
 • Agencija ne garantira dobivanje vize i nije ovlaštena utvrđivati valjanost dokumenata
 • U slučaju nedobivanja vize agencija ne snosi odgovornost

 

Pariz je glavni grad Francuske i jedan od najvećih u Europi po broju stanovnika. To je zasigurno jedan od najljepših gradova na svijetu. Mnogi ga smatraju gradom ljubavi, romantike, gradom u kojemu su mnogi umjetnici našli svoju inspiraciju. Nazivaju ga i “Grad Svijetlosti“, a kada dođete uvjerit ćete se i zašto. Zaštitni znak grada je svakako Eiffelov toranj izgrađen zbog potrebe Svjetske izložbe i zasigurno je jedan od najprepoznatljivijih svjetskih simbola. Međutim, u Parizu ima toliko mogućnosti, i toliko toga za vidjeti da jednostavno nećete znati gdje krenuti prvo. Rijeka Seine, Arc de Triomphe, Notre-Dame, Louvre, Disneyland, Latinska četvrt, Montmartre, Saint-Denis, Moulin Rouge, su samo neke od mnogobrojnih znamenitosti i atrakcija koje ćete moći vidjeti u ovom gradu.

Ibis Paris Porte de Montreuil nalazi se u širem centru grada, 500 metara od stanice podzemne željeznice. Louvre i Notre Dam su oko 20 minuta podzemnom željeznicom. Hotel ima 24-satnu recepciju, restoran, bar i besplatni bežični pristup internetu dostupan u cijelom objektu. Sobe su zvučno izolirane i imaju TV ravnog ekrana sa satelitskim i kabelskim programima te kupaonicu s tušem i besplatnim toaletnim potrepštinama. Usluga se temelji na noćenju s doručkom u dvokrevetnoj sobi (uz nadoplatu) i trokrevetnim sobama.​

Krstarenja Seinom
Zaplovite Seineom i uživajte u pogledu na Eiffelov toranj, Trocadero, Marsova polja, Narodnu skupštinu, Muzej Orsej, Concord, Notre Dam i Saint Louis, Latinsku četvrt i Sorbonne, pogledajte izbliza Novi most i Most Alexandera III. Otkrijte zašto se Pariz zove Grad svjetla ...
Versailles
Versailles je nastao kao lovački dvorac Louisa XIII, a kasnije su ga nadograđivali brojni arhitekti. Od brojnih odaja, poznata je dvorana Mirror u kojoj je potpisan Versailleski Mir, koji je završio Prvi svjetski rat. Poput dvorca, i parkovi su služili glorifikaciji kralja Sunca. Fontane i skulpture prikazuju teme mitologije koje se simbolično odnose na Lujevu vladavinu.