Istanbul Nova godina

Istanbul Nova godina

Putovanje u Istanbul za Novu godinu 2019.

POSEBNA AKCIJA DO 08.12.2018.

HOSTEL PIYA U CENTRU GRADA – 895kn - POSLJEDNJIH 5 MJESTA!

HOTEL PRESTIGE 3* U CENTRU GRADA – 1.120kn - POPUNJENO

HOTEL GRAND HILARIUM 4* - 1.190 kn

6 dana, bus + smještaj

29.12.2018. – 03.01.2019.

Jedinstvena prilika da osjetite prave mirise i vidite specifičnosti grada na dva kontinenta. Hoteli i hosteli u samom centru starog europskog dijela grada. Krenite u jedan od najenergičnijih gradova na svijetu!

Istanbul je najveći grad Turske prepun povijesnih lokaliteta, tržnica, restorana a najukusnijim tradicionalnim specijalitetima, grad u kome ćete osjetiti značenje riječ hedonizam uz kavu, čaj i baklave, grad koji će vas opčiniti mješavinom orijenta i zapadnjačke kulture.

Istanbul je jedini grad na svijetu koji leži na dva kontinenta, s povijesnim poluotokom na europskom kopnu, grad koji je bio prijestolnica Rimskog, Bizantskog i Otomanskog carstva. Mijenjao je imena, ali ne i energiju. Istanbul je grad koji se posjećuje više puta, jer njegovo ogromno prostranstvo je nesagledivo. Spremite se za cjenkanje i najbolji šoping na svijetu u Kapali čaršiji, Egipatskoj tržnici i okolnim ulicama. Obiđite najveću svjetsku tržnicu na zatvorenom s preko 3000 dućana gdje možete kupiti kožne jakne, nargile, lustere, ratluk, kavu, čajeve... Vodimo vas u srce grada, u neobičan obilazak starog Konstantinopola.

Zaštitni znak grada je čuvena Aja Sofija, nekadašnja najveća kršćanska crkva na svijetu koju je Mehmed II Osvajač pretvorio u džamiju. Mistična, puna tajni i povijesnih priča, danas jedan od najposjećenijih muzeja u Turskoj.

Pored veličanstvene Aja Sofije posjetit ćemo i Plavu džamiju, antički hipodrom i Topkapi - palaču sultana. Čut ćemo priče od lokalnih vodiča o ovim simbolima grada, prošetati ulicama kojima su koračali vojnici najvećih carstava koje je svijet vidio i jesti najukusniju hranu.

Fakultativno krstarenje Bosporom i moment koji možete doživjeti samo ovdje - pogled na Europu i Aziju! Djevojačka kula, Ataturkov most, Dolmabahče palača, Zlatni rog ... Riječi ne mogu opisati ovaj moment! Zašto gledati tuđe fotografije kada možete doživjeti ovaj čarobni grad za malo novca!

Prijave i informacije:

JUNGLE TRIBE HRVATSKA

Ilica 89/1 (u dvorištu), Zagreb

+385 1 560 1600

+385 1 7987 728

email: jungletribe.hr@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 11-15h

Dan 1 (29.12): Polazak iz Beograda sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuće cvijeća) u 13h. Dnevno-noćna vožnja preko Bugarske sa usputnim pauzama radi reguliranja carinskih formalnosti i kraćim pauzama radi odmora putnika na 3-4 sata u ovisnosti od lokacije i opremljenosti benzinskih postaja.

Dan 2 (30.12): Dolazak u Istanbul u prijepodnevnim satima, u čuveni Carigrad koji svojom burnom poviješću i mirisom orijenta ostavlja neponovljiv osjećaj na svakog putnika. Slobodno vrijeme za doručak i ispijanje kave ili čaja. Smještaj u hotel/hostel u poslijepodnevnim satima. Slobodno vrijeme za šetnju i upoznavanje grada. Noćenje.

Dan 3 (31.12): Doručak. Fakultativni obilasci s lokalnim vodičem: Aja Sofija*, Plava Džamija, Hipodrom, Topkapi. Slobodno vrijeme. Fakultativni doček Nove godine u nekom od klubova. Noćenje.

*kada Ministarstvo turizma Turske bude objavilo dopis o radnom vremenu Aja Sofije znat će se točno vrijeme posjeta muzeju (možda će biti organizirana narednog dana).

Dan 4 (01.01): Doručak. Fakultativno krstarenje Bosporom - moment kada s jedne strane vidite kopno Azije, a sa druge europsko kopno. Uživanje u pogledu na Dolmabahče palaču, Djevojačku kulu, vile bogataša, najskuplji hotel u Istanbulu, mostove preko Bospora. Slobodno vrijeme. Noćenje.

Dan 5 (02.01): Doručak i napuštanje soba. Oproštaj od starog Konstantinopola i popodnevni polazak prema Beogradu. Dnevno-noćna vožnja s usputnim kraćim pauzama radi odmora putnika na 3-4 sata, ovisno o lokaciji i opremljenosti benzinskih crpki te radi reguliranja carinskih formalnosti.

Dan 6 (03.01): Dolazak u Beograd u prijepodnevnim satima.

SPECIJALNA AKCIJA DO 08.12.2018.

HOSTEL PIYA U CENTRU GRADA – 945kn 

HOTEL PRESTIGE 3* U CENTRU GRADA – 1.180kn 

HOTEL GRAND HILARIUM 4*  - 1.255 kn

 

REGULARNA CIJENA NAKON 08.12.2018.

HOSTEL PIYA U CENTRU GRADA – 1.105kn

HOTEL PRESTIGE 3* U CENTRU GRADA – 1.340kn

HOTEL GRAND HILARIUM 4*  - 1.490 kn

 

CIJENA ZA GOTOVINU:

AKCIJA DO 08.12.2018.!

HOSTEL PIYA U CENTRU GRADA – 895 kn

HOTEL PRESTIGE 3* U CENTRU GRADA – 1.120 kn

HOTEL GRAND HILARIUM 4*  - 1.190 kn

 

REGULARNA CIJENA NAKON 08.12.2018.

HOSTEL PIYA U CENTRU GRADA – 1.045kn

HOTEL PRESTIGE 3* U CENTRU GRADA – 1.270 kn

HOTEL GRAND HILARIUM 4*  - 1.415 kn

(U cijenu je uključeno 5% popusta za gotovinsko plaćanje)

 

Prilikom prijave plaća se 400 kuna, a ostatak se plaća najkasnije mjesec dana prije puta.

 

Cijena putovanja uključuje:

 • kompletnu organizaciju i vođenje puta

 • prijevoz visokopodnim autobusima (klima, video i audio uređaji) na navedenim relacijama

 • 3 noćenja s doručkom (buffet) u hostelu u višekrevetnim sobama ili u hotelu 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama ili u hotelu Grand Hilarium 4* u 1/2 sobama

Cijena putovanja NE uključuje:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)

 • vizu za Tursku

 • doplate za sobe s manjim brojem kreveta (ukoliko ih ima na raspolaganju)

 • fakultativne obilaske i ulaznice za kulturno-povijesne spomenike

 • individualne troškove u hotelima/hostelima i za vrijeme putovanja

 

Napomene :

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL s licencom OTP 266/2010.

 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti podatke putovnice s kojom će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik provjeri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.

 • Sve putovnice moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju

 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu uslijed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora.

 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava

 • Za sve informacije dane usmenim putem agencija ne snosi odgovornost

 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je sve putnike upoznati s ugovorenim programom putovanja, uvjetima plaćanja i viziranja i OPĆIM UVJETIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a

 • Putnici su dužni dva dana prije puta provjeriti točno vrijeme i mjesto polaska grupe

 • Putnik je dužan sam se upoznati s pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i poštivati važeće zakonske carinske propise

 • U prijevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava

 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prijevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora s predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.

 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen s putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca

 • Putnik je dužan poštivati satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo putnika isključiti s putovanja

 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu s planom i programom puta pauze se prave svakih 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta

 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prijevoza, putnik prihvaća sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu

 • Aranžman je rađen na bazi od minimum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za europska putovanja

 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za europska putovanja

 • Kod aranžmana koji uključuju prijevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju vrijede uvjeti avio kompanija

 • Kod aranžmana koji uključuju prijevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni sami platiti novonastale troškove i agencija ne može utjecati na okolnosti koje su van njenog dometa

 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana

 • Agencija ne snosi odgovornost uslijed promjena avio konekcija od strane avio kompanije

 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobivene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od avio kompanije.

 • Agencija zadržava pravo odabira prijevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće

 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene prije početka putovanja uslijed promjene u tečaju razmjene valute ili promjene u tarifama prijevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

 • Za sve ponuđene ili dostupne opcijske doplate u vezi s planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.

 • Ukoliko neki putnik sam odluči promijeniti dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku osigura transfer / raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj / drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.

 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu suglasnost roditelja.

 • Zbog poštivanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštivanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Europske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Europske Unije(TAX FREE)

 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o osobnim dokumentima i novcu.

 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPĆI UVJETI PUTOVANJA usklađeni s YUTA standardom

 

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi izaći u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)

 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu s pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.

 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera

 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo ovise o smještajnom objektu (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

 • Putnik je dužan poštivati pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost uslijed sankcija od strane osoblja smještajnog objekta

 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.

 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u danom trenutku. Agencija nije u mogućnosti klijentima potvrditi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski krevet), kao ni kat u samom smještaju. Klijent je uplatom aranžmana suglasan s tom činjenicom i uvjetima smještaja bez prava na žalbu.

 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz nadoplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji s nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi plaćati doplatu, prihvaća da se spoji s bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i spol suputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neugodnosti ili neslaganja koje putnici mogu imati na putu.


Napomene u vezi s fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obvezni dio putovanja

 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenjivi i ovise o slobodnim terminima po lokalitetima, broju prijavljenih putnika i objektivnim okolnostima

 • Fakultativni izleti se realiziraju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti utjecati na stvari Van dometa agencija vezane za samu realizaciju izleta.

 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvaća sve uvjete lokalne agencije bez prava na žalbu.

 • Agencija ne može utjecati na duljinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvaća uvjete lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uvjetima obavijesti suputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguće, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.

 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju s predviđenim programom i uvjetima fakultativnog izleta.

 

Napomene u vezi s vizama:

 • Putnici su obvezni upoznati se sa viznim režimom države u koju putuju

 • Pojedine ambasade zahtijevaju osobno prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni poštivati pravila ambasade

 • Putnici su dužni dokumente za viziranje dostaviti najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su si sami osigurati vizu za putovanje

 • Agencija ne garantira dobivanje vize i nije ovlaštena utvrđivati valjanost dokumenata

 • U slučaju nedobivanja vize agencija ne snosi odgovornost

 

Istanbul je najveći grad Turske i sigurno jedan od najljepših gradova na svijetu. Jedini grad na Zemlji koji leži na dva kontinenta. Mnogobrojne turističke atrakcije, mirisi orijenta, mostovi, Bospor i nevjerojatan duh grada svake godine privlači sve veći broj turista. Zaštitni znak grada je čuvena Aja Sofija u kojoj su se miješale kulture i religije dvaju civilizacija. Nikako ne treba propustiti i čuveni bazar, Kapali Carsi, jedan od najpoznatijih na svijetu.

OPIS SMJEŠTAJNIH OBJEKATA:

Piya hostel nalazi se u centru starog grada, 600m od Trga Sultanahmet na kojem se nalaze Aja Sofija i Plava džamija. Kupaonice su zajedničke, a sobe su 1/3, 1/4, 1/6 i 1/8. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Hotel Prestige 3* se nalazi u Laleliju, jednom od najstarijih dijelova Istanbula, 800m od Kapali čaršije i 1,5km od Trga Sultanahmet na kojem se nalaze Aja Sofija i Plava džamija. Sobe su 1/2 i 1/2+1 i svaka ima svoju kupaonicu. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.