Rim jesen

Rim jesen

PUTOVANJE POPUNJENO!

NAJPOVOLJNIJA PONUDA ZA RIM

ULTRA FIRST MINUTE do 01.09.2018. već od 855 kn!

6 dana, bus + hostel

Period putovanja: 07.11.-12.11.2018.

„Vječni grad“ u koji svi koji dođu požele se vratiti, bacivši novčić u fontanu di Trevi. A kako da prvi put dođete u Rim? Organiziramo najjeftinije putovanje do sada, 4 nezaboravna dana u Rimu!​

Rim je, po legendi, nastao 753. godine prije Krista. Osnovala su ga braća Romul i Rem, koje je dojila vučica. Poslije Atene, najstariji je grad zapadne civilizacije. Bio je prijestolnica Rimskog kraljevstva, Rimske republike i Rimskog carstva. Od I. stoljeća nove ere postaje centar kršćanskog svijeta.

Rim je jedini grad na svijetu na čijem se teritoriju nalazi država – Vatikan, sjedište Svete stolice. Sikstinska kapela, bazilika Svetog Petra, veliki trg i nevjerojatan pogled, ostaviti će vas bez daha. Mistika opisana u romanu Dana Browna, "Anđeli i demoni", vodit će vas kroz „vječni grad”.

Veličanstveni trgovi ukrašeni obeliscima, građeni su pretežno u XVII. stoljeću: Piazza Navona, Piazza di Spagna, Campo de' Fiori, Piazza Venezia, Piazza Farnese i Piazza della Minerva. Najizrazitiji predstavnik barokne umjetnosti je slavna Fontana di Trevi, djelo talijanskog arhitekta Nicole Salvija.

Grad u kojem je svaki kamen pisao povijest i u kojem ćete čuti brojne zanimljive priče od povijesnih do romantičnih. Sa brda Palatin potiču sve palače svijeta, jer je tu prva sagrađena za vrijeme cara Augusta. U Fontani di Trevi se navečer skupi oko 3.000 eura, jer svi turisti bacaju novčiće sa željom da se vrate u ovaj grad.

Fakultativni izlet u Napulj, grad odakle potječe jelo koje konzumiraju skoro svi narodi svijeta – pizza. Vulkan Vezuv, drevna Pompeja, stari centar grada pod zaštitom UNESCO-a, privlače u Napulj brojne turiste diljem svijeta. Ime je dobio iz starogrčkog i znači „Novi grad“.

Prijave i informacije:

JUNGLE TRIBE HRVATSKA

Ilica 89/1 (u dvorištu), Zagreb

+385 1 560 1600

+385 1 7987 728

email: jungletribe.hr@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 11-15h

1. dan (07.11.): Polazak iz Zagreba u kasnim večernjim satima. Upoznavanje, druženje, glazba. Noćna vožnja preko Slovenije s usputnim pauzama radi reguliranja carinskih formalnosti i odmora putnika svaka 3-4 sata ovisno o lokaciji i opremljenosti benzinske postaje.

2. dan (08.11.): Dolazak u Rim u prijepodnevnim satima. Ostavljanje stvari u hostelu. Fakultativni obilazak grada: Termini, Koloseum, brdo Kapitol, trg Venecija, Španjolske stube, fontana di Trevi. Smještaj u hostel u popodnevnim satima. Slobodno vrijeme. Noćenje.

3. dan (09.11.): Fakultativni obilazak „vječnog grada“ i najmanje države na svijetu – Vatikana. Anđeoska tvrđava (Castel Sant' Angelo), Trg cvijeća (Campo de' Fiori), Trg Navona, Panteon. Navečer odlazak u Trastevere, boemsku četvrt Rima. Povratak u hostel. Noćenje.

4. dan (10.11.): Fakultativni izlet u Napulj, obilazak najvećeg grada južne Italije i sjedišta regije Kampanije: srednjevjekovni dvorac Nuovo, Kraljevska palača, trgovačka ulica Toledo, luka. Jedemo čuvenu napuljsku pizzu. Povratak u Rim. Noćenje.

5. dan (11.11.): Pakiranje stvari i napuštanje hostela. Slobodno vrijeme u Rimu za kavu, šoping, kupovinu suvenira. Polazak za Zagreb u popodnevnim satima. Noćna vožnja preko Slovenije s usputnim pauzama radi obavljanja carinskih formalnosti i odmora putnika svaka 3-4 sata ovisno o lokaciji i opremljenosti benzinske postaje.

6. dan (12.11.): Dolazak u Zagreb u jutarnjim satima.

PUTOVANJE POPUNJENO!

ULTRA FIRST MINUTE cijena (za prijave do 01.09.) 980 kn

ULTRA FIRST MINUTE cijena za studente, grupe preko pet putnika i uplate u cijelosti (za prijave do 01.09.) 900 kn

Nakon 01.09. cijena putovanja iznosi 1.060 kn, odnosno 980 kn za studente, grupe preko pet putnika i uplate u cijelosti

*Diners do 12 rata, Master/Maestro Erste banke do 12 rata

 

Cijena za gotovinu:

ULTRA FIRST MINUTE cijena (za prijave do 01.09.) 930 kn

ULTRA FIRST MINUTE cijena za studente, grupe preko pet putnika i uplate u cijelosti (za prijave do 01.09.) 855 kn

Nakon 01.09. cijena putovanja iznosi 1.005 kn, odnosno 930 kn za studente, grupe preko pet putnika i uplate u cijelosti

*u cijenu je uključeno 5% popusta za gotovinsko plaćanje

 

Uvjeti plaćanja: prilikom prijave plaća se 400 kuna, a ostatak cijene putovanja plaća se najkasnije 4 tjedana prije polaska (za kartično plaćanje 6 tjedana prije polaska).

Cijene su informativne i formirane prema prodajnom tečaju eura Raiffeisen Bank na dan 11.05.2018.

 

Aranžman obuhvaća:

 • kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • prijevoz visokopodnim autobusima (klima, video i audio) na navedenim relacijama
 • 3 noćenja u hostelu u Rimu u bungalovima sa 3 (1/2+1), 4 i 5 kreveta

 

Aranžman NE obuhvaća:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • fakultativne obilaske i ulaznice za kulturno-povijesne spomenike
 • individualne troškove u hostelima i za vrijeme putovanja
 • turističku taksu 2 eura po putniku po danu
 • doplatu za 1/2 sobu (75 kn za cijelo vrijeme boravka u hostelu)

 

NAPOMENE:

Opće napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL s licencom OTP 266/2010
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti podatke putovnice s kojom će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik provjeri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje
 • Sve putovnice moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 mjeseci) od dana povratka u zemlju
 • Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu uslijed vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvidjeti, u vrijeme zaključenja ugovora
 • Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava
 • Za sve informacije dane usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je sve putnike upoznati s ugovorenim programom putovanja, uvjetima plaćanja i viziranja i OPĆIM UVJETIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a
 • Putnici su dužni dva dana prije puta provjeriti točno vrijeme i mjesto polaska grupe
 • Putnik je dužan sam se upoznati s pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i poštivati važeće zakonske carinske propise
 • U prijevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prijevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mjestima, i ne smiju ih napuštati na mjestima koja nisu predviđena za pauze (granice, check point stanice, naplatne rampe itd.). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora s predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posljedice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen s putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca
 • Putnik je dužan poštivati satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo putnika isključiti s putovanja
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu s planom i programom puta pauze se rade svaka 3-4 sata (ovisno o lokaciji i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta
 • Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prijevoza, putnik prihvaća sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu
 • Aranžman je rađen na bazi od minimum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za europska putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za europska putovanja
 • Kod aranžmana koji uključuju prijevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju vrijede uvjeti avio kompanija
 • Kod aranžmana koji uključuju prijevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni sami platiti novonastale troškove i agencija ne može utjecati na okolnosti koje su van njenog dometa
 • Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana
 • Agencija ne snosi odgovornost uslijed promjena avio konekcija od strane avio kompanije
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobivene od strane agencije podložne su promjeni i isključivo zavise od avio kompanije
 • Agencija zadržava pravo odabira prijevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene prije početka putovanja uslijed promjene u tečaju razmjene valute ili promjene u tarifama prijevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcijske doplate u vezi s planom i programom puta ili smještajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje
 • Ukoliko neki putnik sam odluči promijeniti dio plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku osigura transfer / raniji ili kasniji check in ili check out u smještaj / drugačija noćenja u smještajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta
 • Maloljetni putnici prilikom putovanja moraju imati ovjerenu suglasnost roditelja
 • Zbog poštivanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštivanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Europske Unije, radi ovjere računa i povrata poreza iz Europske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o osobnim dokumentima i novcu
 • Za ovaj aranžman primjenjuju se OPĆI UVJETI PUTOVANJA usklađeni s YUTA standardom

Napomene u vezi sa smještajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smještajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi izaći u susret željama putnika (molimo Vas za razumijevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)
 • U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu s pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h
 • Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera
 • Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo ovise o smještajnom objektu (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan poštivati pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost uslijed sankcija od strane osoblja smještajnog objekta
 • U nekim smještajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode
 • Smještajni kapaciteti vrše smještaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti klijentima potvrditi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski krevet), kao ni kat u samom smještaju. Klijent je uplatom aranžmana suglasan s tom činjenicom i uvjetima smještaja bez prava na žalbu
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz nadoplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji s nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi plaćati doplatu, prihvaća da se spoji s bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i spol suputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neugodnosti ili neslaganja koje putnici mogu imati na putu

Napomene u vezi s fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obvezni dio putovanja
 • Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenjivi i ovise o slobodnim terminima po lokalitetima, broju prijavljenih putnika i objektivnim okolnostima
 • Fakultativni izleti se realiziraju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti utjecati na stvari Van dometa agencija vezane za samu realizaciju izleta
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvaća sve uvjete lokalne agencije bez prava na žalbu
 • Agencija ne može utjecati na duljinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvaća uvjete lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uvjetima obavijesti suputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmjene, promjene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguće, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac
 • Molimo sve putnike da se prije uplate fakultativnog izleta upoznaju s predviđenim programom i uvjetima fakultativnog izleta

Napomene u vezi s vizama:

 • Putnici su obvezni upoznati se sa viznim režimom države u koju putuju
 • Pojedine ambasade zahtijevaju osobno prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni ispoštovati pravila ambasade
 • Putnici su dužni dokumente za viziranje dostaviti najkasnije mjesec dana prije putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su si sami osigurati vizu za putovanje
 • Agencija ne garantira dobivanje vize i nije ovlaštena utvrđivati valjanost dokumenata
 • U slučaju nedobivanja vize agencija ne snosi odgovornost

Cjenik br. 1 vrijedi od 11.05.2018.

 

Rim je glavni i najveći grad Italije. Nalazi se u regiji Lazio, na obalama rijeke Tibar. Ima oko 2,8 milijuna stanovnika, što ga čini četvrtim gradom po broju stanovnika u EU. Po legendi, osnovan je 753. godine prije Krista na sedam brežuljaka i poslije Atene je najstariji grad zapadne civilizacije. Bio je prijestolnica Rimskog kraljevstva, Rimske republike i Rimskog carstva. Od I. stoljeća postaje centar kršćanskog svijeta. Na teritoriju ovog grada nalazi se najmanja država na svijetu – Vatikan. Danas se nalazi na listi TOP 10 najposjećenijih svjetskih destinacija. Nazivaju ga “vječnim gradom”, “prijestolnicom svijeta”, “gradom na sedam brežuljaka”.

Camping Village Roma (https://www.plushostels.com/en/pluscampingroma) pripada lancu hostela Plus koji se nalazi na periferiji Rima. Stanica gradskog busa je ispred hostela i ide se 5 stanica do metroa Cornelia (3 km udaljena od smještaja). Do Vatikana ide izravni bus i potrebno je oko 20 minuta. Svaki bungalov ima 2, 3 (1/2+1), 4 ili 5 kreveta, kupaonicu, klimu, posteljinu. Ručnici se iznajmljuju na recepciji hostela. Gosti hostela mogu koristiti besplatan wi-fi. Preko puta hostela se nalazi veliki dućan. U sklopu hostela nalazi se restoran. Usluga je na bazi noćenja.